Studuj Siemens

Studenti mění Siemens, Siemens rozvíjí studenty.

Zapojte se do prvních dvou Siemens studentských kanceláří v Brně a v Ostravě.

O projektu

Cílem projektu Studuj Siemens je dát studentům technických oborů možnost seberealizace a praxe už při studiu. Jsme tu proto, abyste se stali lepšími. A my také.

Věříme, že nejlepší řešení vznikají společně. Proto u nás budete pracovat v týmu pod vedením zkušeného mentora, který je zároveň odborníkem z praxe. Nahlédnete tak pod ruce někomu, kdo pracuje ve vašem oboru dnes a denně. Pro teorii chodíte do školy. Nejcennější zkušenosti a know-how ale získáte praxí.

Věříme, že máte dobré nápady. Proto vám dáme prostor projevit svou inovativnost a kreativitu. Jen ti nejlepší totiž dokážou ovlivňovat dění ve firmě. A jen ti nejlepší si zaslouží možnost realizovat své nápady v praxi.

První dvě studentské kanceláře jsme pro vás otevřeli v Brně a v Ostravě. V kancelářích můžete pracovat na projektech pro lokality Brno, Drásov u Brna, Frenštát pod Radhoštěm a Mohelnice.

Přidejte se k nám. Studujte Siemens a staňte se členy našeho prestižního klubu studentů Learn@Siemens Club.

Více o Siemens

Koho hledáme

Pro náš prestižní projekt Studuj Siemens aktuálně hledáme studenty technických oborů, nejčastěji strojního inženýrství a silnoproudé elektrotechniky a elektroenergetiky. Rozhodující je pro nás ale schopnost samostatné práce, dobré nápady a dlouhodobá spolupráce.

Do projektu vybíráme jen ty nejlepší studenty na základě odborných znalostí, motivace a osobnostních předpokladů, jako je samostatnost, zodpovědnost a ochota učit se novým věcem.

V současnosti hledáme studenty pro tyto projekty:

Pro tuto kombinaci filtru nebyly nalezeny žádné projekty.

Status: Lokalita: Téma: Obsah práce: Očekávaný výstup: Požadavky na studenta: Obor: Druh projektu:
volné SEM Drásov Bezlopatkový ventilátor FEM ventilace Návrh ventilace za pomocí přetlakového systému strhávající okolní vzduch pro chlazení el.strojů Aerodynamika Konstrukce Diplomová práce
volné SIT Brno Efektivní upínání turbínových komponent na obráběcí stroje Optimalizace přípravných časů při upínání turbínových komponent na obráběcí stroje pomocí upínacích řetězů Návrh optimalizovaného řešení 3D CAD Konstrukce, Výroba, Strojní Bakalářská práce, Diplomová práce
volné SEM Drásov FEM Výpočet synchronního generátoru v OpenSource Tool GetDP. Jedná se o nástroj, který umí 2D i 3D elmag. výpočty. Ovládání je pomocí skriptů. Úkolem by bylo v první fázi se v programu zapracovat a posoudit vhodnost pro výpočet el. strojů. Dle výsledku by následná fáze bylo vytvoření modelu synchronního generátoru. Posouzení resp. model. FEM elektromagnetické výpočty. Elektro Diplomová práce
volné SEM Drásov Inovativní řešení efektivního odvodu tepla rotoru Návrh odvodu tepla z vinutí rotoru, konstrukční návrh, analýza, ventilační výpočet. Odvod tepla z rotoru a jeho transport do chladícího média za pomoci inovativních metod Thermodynamika Elektro, Konstrukce Diplomová práce, Disertační práce
volné SEM Drásov MKP analýza variant tvaru drážky pro pero v hřídeli Vytvoření několika variant tvaru drážky, vyhodnocení rozložení stykového tlaku a únavy, zohlednění vlivu tvaru náboje a velikosti přesahu (ANSYS, kontaktní úloha, parametrizace) porovnání vypočtených tvarových součinitelů s analytickými hodnotami, porovnání výsledků únosnosti spoje s normou DIN 6892 Znalost některého MKP programu (ANSYS preferován), znalost němčiny a modelování v CAD výhodou Konstrukce Bakalářská práce, Diplomová práce
volné SIT Brno Moření nerez potrubí Analýza a řešení různého chování komponent nerez potrubí z materiálu X6CrNiTi18-10 při procesu moření Návrh řešení Materiálové inženýrství Konstrukce, Výroba, Strojní Bakalářská práce, Diplomová práce
volné SEM Drásov Návrh efektivního ventilátoru s eta > 50% axiálně-radiální ventilátor Návrh vysokoúčinnostního ventilátoru Aerodynamika Hydraulika, Konstrukce Diplomová práce
volné SEM Drásov Návrh inovativního způsobu chlazení za pomocí porézních médií Houba-chladič Přestup tepla vysocepórezními materiály Aerodynamika, materiálové inženýrství Hydraulika, Elektro, Konstrukce Diplomová práce
volné SEM Drásov Oprava a standardizace materiálových položek v databázovém systému Kontrola technického zadání materiálových položek v informačním systému (polotovar, norma, jakost, …), oprava nesprávného technického zadání materiálových položek, standardizace sortimentu materiálových položek ve spojení s oddělením nákupu. Kontrola seznamu materiálových položek (norma, jakost) a případný návrh na změny dle platné legislativy. Standardizace portfólia zvolené materiálové skupiny. Materiálové inženýrství Konstrukce, Strojní Projekt
volné SEM Drásov Optimalizace chladících poměrů drážních generátorů v paralelním zapojení Dvojmontáž drážního generátoru Optimalizace ventilace elektrického soustrojí Aerodynamika, elektrické stroje, přístroje Elektro Diplomová práce
volné SEM Drásov Optimalizace hlukových poměrů drážních generátorů FEM, měření Návrh řešení protihlukových krytů Zákl.znalost hluku, jeho šíření, měření Elektro Diplomová práce
volné SEM Drásov Optimalizace vzduchových chladičů s ohledem na použití inovativních metod turbulentního proudění FEM, termodynamika, zvýšení efektivnosti přestupu tepla Návrh inovovaného vzduchového chladiče Aerodynamika Elektro, Konstrukce Diplomová práce, Disertační práce
volné SEM Drásov Řešení rotordynamiky v ANSYS APDL Vytvoření vstupního a výstupního rozhraní, výpočet vlastních frekvencí, harmonická analýza, Campbell diagram Vytvoření vstupního a výstupního rozhraní, výpočet vlastních frekvencí, harmonická analýza, Campbell diagram Základní znalost ANSYS APDL a výpočtů dynamiky rotoru Konstrukce Diplomová práce
volné SEM Drásov Simulace budícího obvodu synchronního generátoru. Návrh optimálního řešení z hlediska použitých polovodičových prvků. Návrh použití konkrétních polovodičových prvků. Základní znalosti el. strojů a polovodičové techniky. Elektro Diplomová práce, Disertační práce
volné SEM Drásov Simulace lisování trubky do trubkovnice chladiče MKP analýza zalisování/temování trubek do trubkovnice . Porovnání různých materiálů trubek (Al, Fe). Úloha může být doplněna o thermal-structure analýzu.(ANSYS, kontaktní úloha, plastické deformace) Stanovení síly pro vytržení zalisované trubky pro jednotlivé varianty Znalost někteého MKP programu (ANSYS preferován), samostatnost Konstrukce Diplomová práce
volné SEM Drásov Stanovení průchodnosti čel statorového vinutí a vytvoření analytického návrhového programu Minimalizace odstupu čela od clony a thermo Program pro výpočet prostupu čela od v závislosti na jeho geometrii Aerodynamika Elektro Diplomová práce
volné SEM Drásov Vytvoření databáze požadavků Grid kódů na synchronní generátory Vytvoření rešerše. Výstupem budou též informace, jaký dopad mají jednotlivé požadavky na návrh stroje a jestli jsou řešitelné ve stávajících konceptech strojů. Rešerže požadavků. Výstupem by mohly být též informace jaký dopad jednotlivé požadavky mají na návrh stroje a jestli jsou řešitelné ve stávajících konceptech strojů. Základní znalosti el. strojů, angličtina. Elektro Projekt, Bakalářská práce, Diplomová práce
Zaujalo vás některé z témat a chcete přispět k jeho řešení? Dejte nám o sobě vědět.

Proč se zapojit

Věříme, že spolupráce se studenty může být přínosná pro obě strany. Zlí jazykové tvrdí, že studenti nemají firmám co nabídnout. Dokažme, že to není pravda. Máte naši důvěru a podporu.

Ukažte nám, co ve vás je. Buďte inovativní, získejte know-how a začněte budovat kariéru už dnes.

Co u nás získáte:

 • motivační finanční ohodnocení (hodinová sazba + bonusy za realizované projekty),
 • možnost seberealizace,
 • práci na smysluplných projektech individuálně nebo v týmu,
 • zaškolení na SW/HW,
 • pružnou pracovní dobu, u některých projektů možnost home office,
 • skvělé zkušenosti do životopisu,
 • možnost osobního i profesního růstu (stáže na jiných odděleních, návštěvy jiných závodů, setkání se zajímavými osobnostmi byznysu a kultury, odborná a soft školení),
 • nové odborné znalosti od zkušených mentorů a zpětnou vazbu na vaši práci,
 • seznámení s chodem velké výrobní společnosti.

Co u nás nečekejte:

 • pečené holuby, kteří sami lítají do huby,
 • automatickou realizaci všech vašich nápadů bez ohledu na jejich funkčnost,
 • nárazovou spolupráci po dobu několika málo dní/týdnu,
 • vodění za ručičku (chceme, abyste byli co nejdříve samostatní).

Jak se přihlásit

Pojďte s námi měnit Siemens:

 1. Vyberte si téma, které vás zajímá.
 2. Pošlete nám životopis a motivační dopis, proč chcete na konkrétním projektu pracovat.
 3. Počkejte, až vás budeme kontaktovat.
 4. Pokud nás zaujmete, pozveme vás na pohovor a otestujeme…
 5. Posledním krokem výběrového řízení může být assessment centrum, kde se důkladně poznáme a zhodnotíme vaši motivaci a osobnostní předpoklady.

Kontakt